Mũi Isabelle – Du Lich Da Nang 2020 – Du Lịch Đà Nẵng

Mũi Isabelle nằm ở Hòa Sơn Hòn Hành Liên Chiểu Đà Nẵng, với vị trí địa lý hành chính như vậy nên mũi này còn được gọi là mũi Hòn Hành, mũi nay che chắn cho Làng Vânmui-isabelle-6273160Mũi Isabelle che chắn cho người dân ở Làng Vânban-do-mui-isabelle-1184825Bản đồ vị trí mũi Isabelle